Projektový týždeň 2017

 

Vítame Vás na stránke Projektového týždňa, ktorý sa pravidelne organizuje na ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline.
Naša škola je presvedčená, že organizovanie tejto formy vyučovania má pre našich žiakov osobitý význam,
preto jej prikladáme i mimoriadne miesto a váhu. 

Projektový týždeň je určený pre žiakov druhého stupňa. Zameriava sa predovšetkým na zmysluplné používanie teoretických poznatkov pri napĺňaní zámerov a cieľov prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.

Projektový týždeň tiež chápeme ako priestor, v ktorom učiteľ môže klásť väčší dôraz na rozvoj
a podporu kľúčových kompetencií žiaka.

V školskom roku 2014/2015 sme uskutočnili už jeho piaty ročník,
najbližšie budeme Projektový týždeň organizovať od  20. do 24. februára 2017.

Stránku tvoria podrobnejšie informácie o východiskách a cieli tejto inovatívnej formy vyučovania /O Projektovom týždni/.
Jednoduchší pohyb po stránke Vám umožní Menu v hlavičke stránky alebo i Navigácia v jej päte.

 

Kontakt

Projektový týždeň

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Námestie mladosti 1
010 15 Žilina